Eidsiva

En serie med filmer og illustrasjoner for Eidsiva

Kunde
Anti Hamar, Dept
2022

Regi: Bjarne anmarkrud
Animasjon: Bjarne anmarkrud, Dag Ove Solås, Gloria Bernardsson
Comp: Geir Sæterbakken, Kristoffer Stokkerud, Ole Magnus Saxegård
Producer: Tor Kristian Liseth

Migrene - Novartis