Bufdir

Yasmin er utsatt for negativ sosial kontroll i familien.
Hun er utsatt for konstant overvåking, skam og straff.

En dag bestemmer hun seg for å rømme hjemmefra, inn i en usikker og ensom fremtid

Kunde
Bufdir
2020

Regi: Julian Vargas, Bjørn Molstad
Animasjon: Bjarne Anmarkrud, Stian Sydsæter, Filip Diviak
Storyboard og design: Dyveke Skøld
Comp: Geir Sæterbakken
Lyd: Johannes Dekko
Producer: Tor Kristian Liseth

Paradigms - Novartis