Stimulab

Vi laget en animert liten film som forklarer hva Stimulab er, og hvordan de jobber. Utformingen av filmen gir også et innblikk i arbeidsmetoden deres da det brukes mye post its og lapper i idemyldrings møtene.

Kunde
Dinamo
2019

Virkningsmekanisme