Virkningsmekanisme

Novartis ønsket seg en film som kunne forklare virkningsmekanismen i deres produkt som virker mot Multippel sklerose. Her er manus vi fikk:

Metaboliseres av sfingosinkinase til den aktive metabolitten fingolimodfosfat. Fingolimodfosfat bindes ved lave nanomolare konsentrasjoner til sfingosin-1-fosfatreseptor 1 (S1P-reseptor 1) som finnes på lymfocytter, og krysser raskt blod-hjerne-barrieren og bindes til S1P-reseptor 1 på nerveceller i sentralnervesystemet (CNS). Fingolimodfosfat virker som en funksjonell antagonist på S1P-reseptorer på lymfocytter, og blokkerer evnen deres til å forlate lymfeknuter. Dette skaper en redistribusjon fremfor en deplesjon av lymfocytter.

Vi måtte virkelig vri hodene våre for å visualisere dette på en forståelig måte, og kontorets samlede IQ gikk opp betydelig i prosessen

Kunde
Novartis
2019

Barn om fremtiden