Selvforstyrrelser

Helseforetaket Vestre Viken, ønsket å vise hvordan det er å ha selvforstyrrelser.
Gjennom møter med en fokusgruppe med selvforstyrrelser, fikk vi innblikk i sykdommen.
På bakgrunn av disse møtene skrev vi et manus om hvordan det er å ikke føle seg hjemme i verden og følelsen av å ikke forstå verden rundt seg.

Kunde
Vestre Viken Klinikk for Psykisk Helse
2020

Røde kors Ungdom - Inkludering