Røde kors Ungdom - Inkludering

En kort film i to deler om inkludering

Kunde
Røde kors Ungdom
2021

Regi: Bjarne Anmarkrud
Animasjon: Bjarne Anmarkrud, Filip Diviak, Zuzana Čupová
Producer: Tor kristian Liseth

Diabetes