Amnesty - Voldtekt

Norge svikter kvinner som blir voldtatt.

Av alle etterforskede anmeldelser, blir nesten 4 av 5 saker henlagt. Det er på tide at ansvaret plasseres der det hører hjemme – hos overgriper.

Krev at Norge får en samtykkelov nå:
www.amnesty.no/aksjon/krev-rettferdighet-voldtektsutsatte

Kunde
Amnesty international
2019

Director: Stian Sollid Sydsæter

Stimulab