ADRA

Utdanning er ikke en luksus - det er en grunnleggende folkerett

Dette er premisset for filmen vi lagde for ADRA - en veldedig organisasjon som jobber for å bekjempe fattigdom via utdanning av fremtidige generasjoner.


Kunde
ADRA
2021

Regi: Bjarne Anmarkrud
Animasjon: Bjarne Anmarkrud, Stian Sydsæter, Henriette Bårdsen
Producer: Tor Kristian Liseth

Å leve med MS