Å leve med MS

Novartis ønsket å lage en film som kunne si noe om hvordan det er å leve med Multippel sklerose.

Filmen følger en jente som drømmer om å bli en stor turnstjerne. Hun er på god vei, men får diagnosen Multippel sklerose, noe som setter en stopper for drømmen. I stedet blir hun trener for andre turnere og hjelper dem å nå deres mål.

Denne filmen er én av flere filmer vi har laget for Novartis; Pinkoden om migrene og Paradigms om forskning av behandling av MS.

Kunde
Novartis
2020

Livet blir ikke alltid slik du hadde tenkt deg, snakk med dine nærmeste om hvordan du har det. Det er lettere å gå gjennom dette sammen.

Selvforstyrrelser