Tråden

Å løse verdens ulikhet er en ganske skremmende oppgave.
Vi har ikke alle svarene her i Animaskin, men FN gjør sitt for å jobbe mot en mer bærekraftig og human fremtid for alle.
Denne animasjonsfilmen tar et blikk på den urettferdige fordelingen av planetens ressurser, og oppfordrer seeren til å reflektere over deres forbruksvaner.

Kunde
United Nations
2018

Slep meg på ferie