Gåten Orderud

Norges største mordgåte fra de siste tiårene plukkes fra hverandre og analyseres i en denne krimserien laget av NRK, VG og Monster.

Vi lagde flere animerte sekvenser og grafikk til serien.

NRK etterspurte et realistisk stil som ville fremkalle den rette stemningen for serien.

Ettersom de involverte forteller sine egne beretninger om hva som førte frem til drapsnatten, måtte de anonymiseres. Vi filmet skuespillere som utspilte scenene, for så å tegne over dem etterpå - roto-animasjon. Dette for å gi animasjonen en realistisk stil og noe som kan minne om rettsaltegninger.

Kunde
NRK / Monster
2018

Harajuku