DNL - ikke spør Dr.Google

DNL ville ha en kampanje som satte søkelys på den økende selvdiagnostiseringen gjennom søk på nettet, og tilhørende holdningsplakater som rettet seg mot helsearbeidere for å hindre unødvendig behandling og ressursbruk

Kunde
Den Norske Legeforening
2018

Sunn Mat - Diabetesforbundet